ALGEMENE LEDENVERGADERING!

   

Beste leden en ouders van jeugdleden van volleybalvereniging Rood -Wit “75, in de bijlage treffen jullie o.a. de agenda aan voor onze ALV op 17 oktober a.s.

Inloop vanaf 19.00 uur en de vergadering begint om 19.15 uur.

Het belang van deze vergadering is dit keer zeer groot i.v.m. agendapunt 10; het te nemen (voorgenomen) besluit van het opheffen van onze vereniging en het opgaan in de Omni-vereniging Wijhe’92 halverwege 2023.

Aan dit agendapunt is al zeer veel voorwerk en gezamenlijk overleg vooraf gegaan en zijn de nodige documenten gemaakt.

Mocht iemand van jullie voorafgaand aan de vergadering behoefte hebben om deze documenten in te zien, verzoeken we jullie contact op te nemen met onze voorzitter Klaas Jilderda voor een afspraak of een toelichting (06-22934660).

De documenten zijn ook op 17 oktober, voorafgaand aan de vergadering beschikbaar. Om 19:15 uur wordt de 1e vergadering gestart, 2/3e deel van de stemgerechtigde leden dient dan aanwezig zijn. Als dit aantal niet wordt gehaald, zal de 1e vergadering worden geschorst en wordt om statutaire redenen (Zie artikel 24 en artikel 21) rond 19:30 uur een nieuwe vergadering gestart.

Bij de 2e vergadering is het niet meer van belang hoeveel stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Heb je vragen of opmerkingen? Deze kan je deze indienen via secretaris@roodwit75.nl en worden deze behandeld tijdens de ALV.

PS: als je niet kunt meld je dan even af via secretaris@roodwit75.nl.

We hopen een grote opkomst, tot de 17e!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur volleybalvereniging Rood-Wit ‘75

Klaas, Gerard, Jan en Mariska

 

Bijlagen:

Tijdstip: inloop 19.00 uur, start vergadering 19.15 uur

 

Geplaatst in Geen categorie.