Notulen Algemene Ledenvergadering 17-10-22

   

Beste leden en ouders van jeugdleden van volleybalvereniging Rood -Wit “75, in de bijlage treffen jullie de notulen aan van onze ALV van 17 oktober 2022.

Notulen ALV 17-10-22