JANUARI 2023:

Maandag 9 januari vindt het bitterballentoernooi plaats! Wil je meedoen? Laat het weten aan je aanvoerder, hij of zij geeft het weer door aan Harrie Overmars.

(Zet dan ook alvast het beachvolleybaltoernooi van1 juli in je agenda! 🙂

DECEMBER 2022:

De opbrengst van de Grote Clubactie is bekend! De actie heeft €384.24 voor de clubkas opgeleverd. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet!

APRIL 2022:

Krentenbollenactie!
Het mag weer, de krentenbollenactie van Rood-Wit ’75!
Op donderdagavond 21 april a.s. van 17.30-20.30 uur komen we bij u aan de deur om krentenbollen te verkopen.
Bakkerij Jolink uit Wijhe bakt deze overheerlijke krentenbollen.
1 zakje krentenbollen kost €3,00
2 zakjes koopt u voor €5,00.
Steun Rood-Wit en u geniet gegarandeerd! Kortom: win-win!!
21 april dus. Tot dan!

MAART 2022:

 

PERSBERICHT SAMENWERKING WIJHE ’92 en ROOD-WIT ´75

Samenwerking Wijhe ’92 en Rood-Wit ‘75
Onlangs zijn handbal- en voetbalvereniging Wijhe’92 en volleybalvereniging Rood-Wit ‘75 begonnen met het onderzoeken van een samenwerking als omnivereniging. Het bestuur van Rood-Wit ’75 heeft een dergelijk verzoek gedaan aan s.v. Wijhe ’92, omdat de volleybalvereniging meerwaarde ziet in samenwerking op diverse terreinen.

Rood-Wit’75 kent ongeveer 75 leden, terwijl Wijhe ’92 een grote vereniging is met meer dan 800 spelende leden bij de voetbal en de handbal.

Inmiddels heeft, onder begeleiding van NOC*NSF, een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Samen met NOC*NSF is er een verenigingsanalyse gemaakt met als doel om te bepalen of een samenwerking mogelijk en reëel is. Deze verenigingsanalyse is gemaakt op basis van beleid, organisatiekracht, accommodatie en financiën, maar er is ook gekeken naar het culturele, sociale en maatschappelijke aspect. Zowel op deze terreinen, als op het gebied van missie en visie, zijn er veel raakvlakken en overeenkomsten gevonden. Tot nu toe hebben beide verenigingen geen zaken gevonden die een eventuele samenwerking in de weg kan staan.

De komende tijd worden er nog enkele gesprekken gevoerd. Als de uitwerking naar tevredenheid verloopt, houden beide verenigingen een speciale Algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een eventuele beslissing genomen over een definitieve vorm van samenwerking.

Informatie bij:
Klaas Jilderda, voorzitter Rood-Wit ’75 en
John Voppen,, secretaris Wijhe ‘92

DECEMBER 2021:

Notulen Algemene Ledenvergadering

De notulen van de ALV van 4 oktober 2021 kan je hier bekijken!

Salland Zorgverzekeringen

Wist jij dat onze club een sponsorbedrag krijgt voor elk clublid dat zich verzekert bij Salland Zorgverzekeringen? Sluit dus ook een zorgverzekering af bij Salland en verdien geld voor onze club!

Salland heeft de premie van de basisverzekering verlaagd. Daarnaast krijgen jij en je gezin 8% korting op alle aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Bekijk alle voordelen op: www.salland.nl/Roodwit 75 of bekijk de flyer hier

OKTOBER 2021:

RABO ClubSupport: stem jij ook?

Vanaf 4 oktober kan je Rood-Wit ’75 jouw stem geven en zo de vereniging financieel steunen! Doe je mee? Stemmen kan HIER!

Algemene Ledenvergadering

Op 4 oktober 2021 staat de Algemene Ledenvergadering op de planning. Noteer jij het ook in je agenda? Aansluitend vindt het onderling toernooi plaats!

SEPTEMBER 2021:

Grote Clubactie

De Grote Clubactie 2021 gaat op 18 september van start! Vanaf die datum mogen leden van RW ’75 weer loten verkopen, waarvan een groot deel van de opbrengst naar de vereniging gaat!

AUGUSTUS 2021:

Start trainingen

Vanaf maandag 24 augustus wordt er weer getraind!

JUNI 2021:

Vanwege de corona-maatregelen is er lange tijd niet gevolleybald. In maart vorig jaar kwamen de competities stil te liggen. De sporthal werd verboden terrein, maar gelukkig kon er vorige zomer buiten op het nieuwe beachvolleybalveld gevolleybald worden. Daarna kwam er helaas een nieuwe golf coronagevallen en moesten we weer stoppen.

Ondanks de beperkingen is Rood Wit ’75 toch flink gegroeid de afgelopen periode. Een kleine 20 nieuwe leden meldden zich aan en momenteel wordt er alweer volop getraind op de beachvelden. Deze bevinden zich op het sportpark achter het hoofdveld van Wijhe ’92. Afgelopen maandag voor het eerst zelfs op 3 velden tegelijk. Dames 1 traint zelfs al weer in de zaal.

Rood Wit ’75 kan echter nog nieuwe leden gebruiken. Zo zijn we nog op zoek naar een aantal recreatieve competitiespelers, zowel heren als dames. Hiervoor is het voldoende als je de techniek redelijk beheerst en ook de spelregels een beetje kent. Leeftijd is niet van belang, op dit moment varieert die van achterin de 20 tot voorin de 70 jaar. Iedere maandagavond wordt er getraind, op donderdagavond zijn de thuiswedstrijden en de uitwedstrijden hangen af van de tegenstander. Ook kunnen we nog enkele jongens en meisjes gebruiken voor jongens A (een gemengd team) en meisjes B. Hun wedstrijden zijn op de zaterdag.

Leeftijdscriteria: A-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar B-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar

Heb je belangstelling, dan kun je contact opnemen met Jan Nijboer (0570-523336) of Mariska Beltman (06-52227988) of een bericht achterlaten op recreatie.bestuur@roodwit75.nl of secretaris@roodwit75.nl

OUDER:

CORONA PROTOCOL Rood-Wit ’75

Coronarichtlijnen RIVM tijdens sporten
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
 • Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik, het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Rood Wit ’75 en sporthal Lange Slag in Wijhe.

ALGEMEEN

 • Op de tribunes zijn looprichtingen ed. aangegeven. Het verzoek is om je hieraan te houden.
 • Het douchen na de trainingen en wedstrijden is weer toegestaan in de sporthal.

Voorwaarden: Maximaal 3 volwassenen (18+) per keer per kleedkamer. De 18- sporters mogen wel met meer tegelijk in de kleedkamers aanwezig zijn en douchen.

Hierbij geldt als vermelding dat aan de inwoners van Wijhe wordt verzocht om zoveel mogelijk thuis te douchen.

WEDSTRIJDEN

 • De oproep aan publiek is: blijf thuis en geef ruimte in de sporthal voor begeleiders van de tegenpartij.
 • Hierbij is het verzoek aan de uitspelende teams om zoveel mogelijk zonder supporters naar Wijhe te komen. Neem dus geen publiek mee naar uitwedstrijden, alleen de noodzakelijke chauffeurs en coach.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Het advies van de NeVoBo is om hard stemgebruik te vermijden. Het is daarom niet toegestaan om luidkeels aan te moedigen, te juichen of yells te doen. Dit geldt zowel op het veld als op de tribune.VOOR TRAINERS, COACHES EN AANVOERDERS
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd al is ingevuld. Deze dient
  ook als informatie voor de GGD indien er Corona wordt vastgesteld.
 • Komt een team in de problemen, omdat meerdere spelers in quarantaine moeten en er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de NeVoBo.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon. Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen beschikbaar.
 • Vergeet niet om het gebruikte materiaal (waaronder de ballen) schoon te maken en de schoonmaakmiddelen bij de ballentas te houden. Denk hierbij ook aan
  de tellerstafel en de scheidsrechterstoel.
 • Tellers: max 1 per wedstrijd in verband met 1,5 m regel
 • Bespreek binnen je team hoe je omgaat met het wel of niet dragen van mondkapjes in de auto. De voorkeur van Rood Wit ’75 gaat uit naar het dragen van mondkapjes in de auto naar de uitwedstrijden. Dit is ook het advies van NOC-NSF en is door meerdere sportverenigingen in Wijhe al overgenomen.

Zijn er corona-gerelateerde klachten of gebeurt het toch dat (één van) de sporters, trainers of coaches besmet blijkt met corona? Klik dan HIER voor het stappenplan van NEVOBO

De jeugd kan weer beachvolleyballen!

Brief leden 2020-05-07

protocol Corona RW’75

Platte grond beachveld Corona 04-20

Brief voor de leden van 10 april 2020 & takenoverzicht van de secretaris

Brief-leden-2020-04-10

Taken-secretaris


Stratenvolleybaltoernooi in Wijhe
Op 19 januari 2020 is het 44e stratenvolleybaltoernooi geweest. Dit werd georganiseerd Rood-Wit ’75 aan De Lange Slag in Wijhe.
Rood-Wit kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi. Iedereen was erg enthousiast en tevreden. Het team Henks Harem werd de grote winnaar.


PERSBERICHT

Sportakkoord Olst-Wijhe versterkt samenwerking verenigingen

Voor een kleine gemeente als Olst-Wijhe scoort de gemeente goed waar het gaat om sport en bewegen. Er wordt in Olst-Wijhe bijvoorbeeld meer dan gemiddeld gefietst en gewandeld. En er zijn veel voorzieningen die dankzij alle vrijwilligers bijzonder goed in stand worden gehouden. Toch zorgen maatschappelijke ontwikkelingen als de toename van obesitas en het feit dat senioren langer thuis blijven wonen ervoor dat sport en bewegen een speerpunt is dat continue aandacht behoeft. Wethouder Anton Bosch: “Het sportakkoord Olst-Wijhe is de motor die zorgt dat verenigingen en organisaties de handen ineenslaan om nog meer mensen in beweging te krijgen.”

Het Rijk nam met het landelijk sportakkoord het initiatief om meer mensen in beweging te krijgen. In Olst-Wijhe bleek er niet veel nodig om de handen op elkaar te krijgen voor een lokaal sportakkoord. Olst-Wijhe is goed georganiseerd met een sportplatform en culturele coalitie. Ook het succes van Sportdorpen Olst-Wijhe, waarbij nieuwe, innovatieve sporten zijn ontwikkeld onder de noemer Kom van de bank! maakte dat het in Olst-Wijhe geen ingewikkelde klus was. “Mensen snappen dat je samen meer kunt bereiken. Dat is de kracht van Olst-Wijhe”, aldus wethouder Bosch.

In de afgelopen periode slaagde sportformateur Angelieke Huisman, directeur-bestuurder van ut Huus, erin om maar liefst 25 verenigingen en organisaties te committeren aan het sportakkoord Olst-Wijhe. Huisman benadrukt dat er in Olst-Wijhe voor een bredere aanpak is gekozen. “Het Manifest Nood luid onze klok legde de vinger op de zere plek. Verschillende verenigingen en organisaties kampen met dezelfde problemen. Het aantal leden daalt door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen individueel sporten. Daarnaast is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, vooral voor bestuursfuncties. Het sportakkoord is een akkoord van de samenleving waarin ut Huus, de gemeente, de verenigingen én inwoners een rol hebben.  We onderkennen de problemen en willen ze samen oplossen. We willen allemaal een vitale, levendige gemeente. Daar draagt het sportakkoord aan bij.”

Proeftuinen

Het sportakkoord bestaat uit een aantal proeftuinen.

Proeftuin 1 – Vitale sport- en beweegaanbieders:Het doel is om innovatief aanbod te stimuleren en de samenwerking tussen sportverenigingen op het gebied van nieuwe vormen van besturen te organiseren. Ook is het de ambitie om samenwerking tussen diverse sectoren te stimuleren om tot een flexibel aanbod te komen dat past bij de behoefte van verschillende doelgroepen, met name van senioren. Hieraan werken verschillende partners mee vanuit bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs.

Proeftuin 2 – SPOC:HetSport-, Onderwijs- en Cultuurcluster (SPOC) in Wijhe wil met haar partners een dienstverleningsconcept ontwikkelen waarbij sport, bewegen en gezonde leefstijl centraal staan. Op het SPOC zijn sport, cultuur en onderwijs bij elkaar gebracht. Er wordt samenwerking gezocht in bijvoorbeeld het benutten van elkaars locaties en kennis.

Proeftuin 3 – De inclusieve sportcultuur:Iedereen kan meedoen in Olst-Wijhe. Waar iemand niet vanzelfsprekend deelneemt, kan men op één plek terecht voor advies en doorverwijzing. Zorgpartners en sport- en beweegaanbieders werken samen voor een maximaal resultaat.

Trots op verenigingen

Wethouder Bosch: “Wij zijn een van de eerste gemeenten in de provincie die dit voor elkaar heeft gekregen. Daar ben ik trots op. Ik ben blij dat zo veel verenigingen met zo veel vrijwilligers zich willen inzetten. Dat is goed voor Olst-Wijhe. Nu kunnen we samen aan de slag.”

Op de foto van links naar rechts: wethouder  Anton Bosch, Kees van Hoof (regiocoach aangepast sporten), Michel Vierwind (Leef! en projectleider Kom van de bank), Geke Wichems (voorzitter Wijhe ’92) en Klaas Jilderda (voorzitter Rood-wit ’75).


De Algemene Ledenvergadering heeft op 14 oktober plaatsgevonden. Meer info volgt!

Kijk voor o.a. vacante functies binnen Rood-Wit ’75: Brief leden


Infoboekje seizoen 2019-2020:

Het nieuwe infoboekje staat online.


Kennismaken met Rood Wit ’75

Mail voor meer info: secretaris@roodwit75.nl


Trainingstijden wedstrijdteams:

Deze zijn terug te vinden in het hoofdmenu onder het kopje vereniging.


Nevobo-app: http://www.volleybal.nl/nieuws/download-de-app-mijn-competitie

Erg handig is deze gratis app waarop je altijd de actuele standen en wedstrijddata/-tijden van het door jou gekozen team (of teams) kunt zien. Data of tijden worden soms op het laatste moment gewijzigd, dus het is prettig om dit zelf te kunnen volgen.


thumbnail_roodwit-clinic-8492av

IMG-20160424-WA0001


93d573c3-887c-4e78-b66c-9dd962207595

DSCN0319

Alette bedankt


nb1 heren 2 kampioen

nb1 h1 kampioen 2

nb 1 dames 1 kampioen
RW MIX1 foto 2Kampioensfoto 2 CMV 4.1Kampioensfoto CMV 4.1


Artikel Airplay Radio over jubileum

http://airplayradio.nl/sport/7685-jubileumdag-40-jaar-volleybalvereniging-rood-wit75-in-aantocht

klik om te vergroten
klik om te vergroten