Wij willen zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens Volleybalvereniging Rood-Wit ’75 vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Wij vertellen je graag hoe we dat doen.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
Volleybalvereniging Rood-Wit ’75, secretariaat Ereprijs 26, 8131 GL WIJHE.
De privacy coördinator van Rood-Wit ’75 is bereikbaar via secretaris@roodwit75.nl of info@roodwit75.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Rood-Wit ‘75?
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

• adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres

• soort lidmaatschap • pasfoto tbv aanmelding Nevobo

• bankrekeningnummer

Ben je als vrijwilliger (met een vrijwilligersovereenkomst) betrokken bij onze vereniging dan is er de mogelijkheid dat, naast de bovengenoemde gegevens, jouw BSN en een kopie van je identiteitskaart in onze financiële administratie opgenomen wordt.

Voor welke doelen verwerkt Rood-Wit ’75 jouw gegevens
Rood-Wit ’75 verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele     opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen   informatie

• je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over     diensten en activiteiten van Rood-Wit ‘75

• je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de verschuldigde contributie te innen.

E-mail berichtgeving
Rood-Wit ’75 gebruikt je naam en e-mailadres om bijvoorbeeld informatie over activiteiten inzake Rood-Wit ‘75, uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering te versturen.

Bewaartermijnen die Rood-Wit ‘75 hanteert
Rood-Wit ’75 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap, na einde lidmaatschap t.b.v. historische en statistische doeleinden en voor maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rood-Wit ‘75 passende organisatorische maatregelen getroffen. Uitsluitend bevoegde leden van Rood-Wit ‘75 hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Rood-Wit ’75 gebruik van diensten van Sportlink, een zogenaamde verwerker. Met Sportlink hebben wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de privacywetgeving (AVG) afgesloten.

Inzagerecht, verwijdering en bezwaar
Via de ledenadministratie van Rood-Wit ’75 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rood-Wit ’75 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Binnen Rood-Wit ’75 worden foto’s en-of video´s gemaakt waarop de leden/vrijwilligers/ouders/verzorgers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s kunnen onder meer gebruikt worden voor de website. Het is in de regel niet mogelijk iedereen van te voren toestemming te vragen voor publicatie. Rood-Wit ’75 gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid/vrijwilliger/ouder/verzorger bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Vragen en klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rood-Wit ‘75 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacy coördinator van Rood-Wit ’75. Ook eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de privacy coördinator van Rood-Wit ’75, secretaris@roodwit75.nl of info@roodwit75.nl.


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Rood-Wit ’75 bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring op onze website te bekijken