Op de website van Nevobo vind je de Spelregels en wijzigingen 2019-2020

Het infoboekje op deze website kan gebruikt worden om de digitale wedstrijdformulieren en bijbehorende instructies te vinden en na te lezen.


Zaalwacht

Het is vanuit de Nevobo verplicht om een zaalwacht te hebben op de dagen dat een wedstrijd wordt gespeeld. Als bestuur van Rood Wit 75 hebben we besloten om hier een praktische invulling aan te geven.  Dit betekent dat de zaalwacht functie toebedeeld wordt aan de teams die op de betreffende dag aanwezig zijn in de sporthal. De zaalwacht (het team dat als zaalwacht is aangewezen) is verantwoordelijk voor een aantal taken. De betreffende team of persoon hoeft niet alles zelf uit te voeren maar is er wel verantwoordelijk voor dat het gebeurt.