Uitnodiging brainstormsessie 13-03!

Geacht lid, ouder/verzorger jeugdlid,

Sinds oktober 2016 bestaat het bestuur uit 4 bestuursleden. Tijdens de A.L.V. van 10 oktober 2016 hebben wij aangegeven dat we op zoek zijn naar aanvulling van het bestuur. Toen is dat niet gelukt. Twee leden hebben informatie ingewonnen maar hebben afgezien van een bestuursfunctie. In de nieuwsbrieven zijn oproepen gedaan door het bestuur.

In de afgelopen weken heeft één persoon (geen lid) belangstelling getoond voor een bestuursfunctie, maar heeft zich teruggetrokken. Een tweede persoon (wel lid) is op dit moment de jeugdcommissie aan het verkennen. Joke Janssen gaat zich niet herkiesbaar stellen in oktober 2017 voor haar bestuursfunctie recreatie en Jos Elshof is zich nog aan het beraden of hij zich herkiesbaar gaat  stellen voor de functie van voorzitter. We houden alleen een penningmeester en een secretaris over. Het bestuur moet echter uit minimaal 7 personen bestaan.

In eerste instantie heeft het bestuur aangegeven op maandag 13 maart een extra Algemene Leden Vergadering te organiseren. Maar na gesprekken met o.a. de jeugdcommissie en de commissie vrijwilligersbeleid zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit nog een stap te ver is. Daarom hebben wij besloten een brainstormsessie te organiseren met alle leden en ouders van jeugdleden met als thema:

(HOE) KUNNEN WIJ BLIJVEN VOLLEYBALLEN IN WIJHE?

Wij nodigen u/jou hierbij uit tot het deelnemen aan deze brainstormsessie met alle leden en ouders jeugdleden op:

maandag 13 maart 2017 om 19.45 uur in ’t SPOC in Wijhe

(Er is bewust voor een trainingsavond gekozen)

We gaan in groepjes, per team, met elkaar in gesprek en kijken dan samen naar de uitkomsten en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. We hopen op deze manier de leden en de ouders van jeugdleden duidelijk te maken welke problemen er binnen Rood-Wit ’75 zijn en dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor het bestaan van de vereniging. We zijn een vereniging voor en door leden, voor en met elkaar.

Indien nodig zal de extra Algemene Leden Vergadering op een later te bepalen datum plaatsvinden.

Voor vragen en/of  opmerkingen kan u/jij contact opnemen met Margreet ten Dam, via secretaris@roodwit75.nl.

We verwachten iedereen op deze belangrijke avond. Mocht u/jij niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan af via secretaris@roodwit75.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur volleybalvereniging Rood-Wit ’75, jeugdcommissie en commissie vrijwilligersbeleid

Jos, Joke, Richard, Astrid, Annette, Mariska, Geke, Peter en Margreet