De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, lichamelijk geweld, etc. en hier met een onafhankelijk iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil. De VCP is er voor (jeugd)leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Binnen de gemeente Olst-Wijhe zijn er een aantal vertrouwenscontactpersonen bij wie je terecht kunt. Via de link: https://uthuus.nl/sport/veilig-sportklimaat/vertrouwenspunt-sport.html vind je hier informatie over.

Bij de Nevobo, is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via janine.pleizier@nevobo.nl of telefoonnummer 06 -4631 7335.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Dus zit je ergens mee?

Dan kun je het Vertrouwenspunt Sport op vier verschillende manieren benaderen:

* Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur
* WhatsApp: 06 53646928 (belangrijk: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp).
* E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
* Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport